DBHA Top banner

 Har du spørsmål vedrørende ditt abonnement på Dagbladet lørdag med Magasinet?

 Ring Kundeservice på tlf.: 21 89 77 83

 Du kan også sende en epost med en kort beskrivelse av hva saken gjelder til:

 abo.helg@aller.no

 Det er viktig at vi får følgende informasjon om den abonnementet er registrert på:

  • Kundenummer (hvis du har det)
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer

DBHA